Synpunkter på cancervården i Sverige men också relaterat generellt

Här avses att diskutera dels synpunkter på cancervård men också generellt alla vanliga patientpopulationer och hur den kan effektiviseras på olika sätt som inte sker i dag. En del förslag kan ses som orealistiska och kanske kan det stämma i dags läget men även om en del förlag inte kan genomföras i närtid fullt ut kan det väcka praktiska applikationer, om än modifierade!

Se vidare underflikar här – på vilka jag är tacksam för synpunkter!

Bo von Schéele,
Stress Medicine AB