Konsten för oss föräldrar att positivt stödja våra satsande idrottsbarn ..

.. är inte lätt och vi kan även i bästa välmening sätta käppar i hjulet för dem och även deras idrottsomgivning.

Jag vill inte säga att min fru Ingrid och jag lyckats väl men vi har hela tiden frågat oss “på vilket sätt kan vi positivt stödja våra barn/ungdomar”. Det finns mycket konstruktivt och destruktivt att lära av verkligheten men också inom litteraturen, bara man kan hitta bra material i den röriga djungel av information som finns.

Det viktigaste anser jag är föräldrautbildning utifrån någon vettig metod att jobba med/träna för de föräldrar som inser att deras beteende också kan bidra till en positiv utveckling. Vi kan verkligen utveckla oss i vår roll som stödjande förälder, något kan väsentligen bidra till ett barns utveckling även inom prestationsidrotter.

Förutom lagom uppbackning t.ex. i transporter, föda etc.  och försöka hitta en balans mellan barns och ungdomars egenansvar och det vi föräldrar kan bidra med. Det gäller att hitta en modell där vi inte hjälper dem att bli ”hjälplösa”. Att kunna finns som ett stöd när det inte går bra och viktigt är att vi framförallt som föräldrar kan hantera vår önska att det skall gå bra för dem utan att de upplever det som ett krav! Vi kan utan att inse det vara resultatkrävande vilket i princip alltid är destruktiv och hindrar en framgångsrik, sund utveckling. Principen ” det viktigaste i livet är inte att segra utan att kämpa väl och göra sitt bästa utifrån förutsättningarna”, kan formuleras i olika termer. Att hata att förlora blir fokus på att förlora medan sträva att göra sitt bästa vanligen skapar möjligheter. Samtidigt är grundläggande attityder inte vad vi lätt rationellt kan ändra eftersom de vanligen förståelse för hur vi kan påverka icke-medvetna system (limbiskt grundade attityder/värderingar/..) vilket sker indirekt (se t.ex. http://stressmedicin.se/information/biofeedback/)

I min doktorsavhandling 1986 använder jag Tomas Gordons “båda vinner”-modell (som del i en biopsykosocial medicinsk verktygslåda) som metod för ömsesidigt finna lösningar i stressade situation, som verkligen framförallt elitidrott är – men jag rekommenderar Stephen Covey´s  “Att leva och verka till 100%. The 7 habits of highly effective people”. Svenska förlaget. 1989.

Jag uppmanar också till föräldrautbildningar just för att var och en skall kunna finna ut hur de kan bättre stödja sin barn/ungdomar. Vi hade det på 1980-talet åtminstone föräldrautbildning i Hälsingland inom Kometen och SUIF.

Mitt råd är alltså till idrottsföreningar: Investera även i föräldrautbildning – det lönar sig! Bo von Scheele [BvS1]