BeMästra Stress på arbetsplatser

BeMästraStress på arbetsplatser
Information och erbjudande av professor Bo von Schéele, Stress Medicine AB

Dålig arbetsmiljö illa för hälsan http://www.svd.se/nyheter/inrikes/dalig-arbetsmiljo-illa-for-halsan_3281916.svd uppmärksammas återigen och det verkar inte som någon positivt skett genom åren.

Visst är det bra med krav och kontroll när det gäller t.ex. födan – vilket slår igenom nu glädjande, mer och mer
-> MEN – utifrån mitt perspektiv och erfarenheter ser jag inte att det har blivit bättre på arbetsplatser (medinflytande och konstruktiv samverkan) genom åren, snarare tvärtom. Ekonomiska samhällsproblem verkar ibland legitimera orimligt ökade krav och mindre kontroll!

De metoder jag använde i min avhandling (utbildning och coachning i personlig i användandet av biologiska, psykologiska och sociala verktyg [”låda” kallad Medbestämmande i Livet, MBiL] utvärderade i stress [psykofysiologiska] data) för 30 år sedan – som visserligen förädlats genom åren men står sig fortfarande väl. Dess genom åren utvecklade och förädad form utgör grunden för vad healthcreators erbjuder i dag.

Min erfarenhet är
att 1-2 timmar praktiskt tillämpbar stressmedicinsk utbildning på arbetsplatser skapar möjligheter att öka sin förmåga att BeMästraStress på arbetet- inte för att ”ta ut mera produktivitet” – vilket skapar ökade förutsättningar att ta ansvar för sin hälsoutveckling (responsibility – ability to respond).

att 4 timmar praktiskt tillämpbar utbildning på arbetsplatser skapar möjligheter att öka samarbetsförmågan i termer av ”alla vinner”

Att stressmedicinsk rådgivning fysisk och/eller virtuell kan ha uttalad effekt även vid mer komplexa problem och symptom

Vi planerar minikonferenser – fysiska och virtuella – där ovan presenteras

BeMästra Stress bild

För mera – info@stressmedicin.se

 

 

Lämna ett svar