En medicinsk helomvändning på väg – ger unika möjligheter för individen …

(OBS – Ni som enbart vill läsa om födo revolutionen inom medicinen – se underfliken till denna sida på http://stressmedicin.se/aktuellt/en-medicinsk-helomvandning-ger-unika-mojligheter-for-individenen-medicinsk-helomvandning-pa-vag-ger-unika-mojligheter-for-individen/mer-om-helomvandning/)

Vi skriver april 2018 och en del av oss forskare och kliniker ser en i grunden klart påbörjad genombrott till en helomvändning beträffande verksamheter där just det medicinska begrepp – som genom manipulationer myntas av läkemedelsintressen till medicin = läkemedel/piller, medan nu den ursprungliga originalet var och blir igen – ordet/begreppet medicin betyder läkekonst/beteenden! Hippokrates ”låt födan vara din medicin och medicinen din föda” har nu återuppstått. Sista åren har omfattande forskning skett för att mer systeminriktat förstå hur vi kan påverka speciellt livsstilsrelaterade sjukdomar och mentala problem, där speciellt kunskapsutvecklingen om mag-tarm – hjärnans ”axeln” i grunden förändrar synen på dysfunktioner uppstår och utvecklas liksom hur även autonoma nervsystemen och immunsystemen påverkar i princip alla psykofysiologiska processer. Ganska överraskande för många forskare och kliniker som inte är insatta i vad som skett! Kanske speciellt speciellt utgör detta en revolutionerande överraskning inom psykiatrin.

Jag hade planerat ha färdigt under våren 2018 (a) en enkel beskrivning av vad som ganska överraskande skett/sker inom medicinsk forskning  liksom också (b) praktiskt hur var och en själv kan använda de ”verktyg” som denna kunskapsutveckling genererar! Alltså, så enkel som möjligt en kunskapsbeskrivning och dess praktiska tillämpningar (verktygsprototyper) som man sedan själv skräddarsyr genom att bygga på dessa delvis nya kunskaper i ljuset av tidigare kunskaper/erfarenheter där den egna tillämpning mer och mer blir över tid helt enkelt VANEBETEENDEN – gäller såväl födan som de övriga verktygstillämpningar (ovan text är exempel på ett ”förklaringsspråk” som måste bli lättare, tydligare och ungefär som ett recept men där man själv bestämmer ”finliret”.)

Tyvärr är jag kraftigt försenad
-> men jag kommer här på denna flik att informera så snart detta är klar – med länk och lösenord för att få tillträde till denna kunskapsutveckling. Som nog tyvärr tar år innan den kommer ut och används inom den traditionella medicinen. Dock kommer säkert många kliniker av ”egen kraft” skaffa sig denna information.

Tillägger här bör också att revolutionen – som börjar stödjas av framstående medicinska lärosäten i USA – fokuserar på att byta ut läkemedel mot speciell föda, t.ex. anti-inflammatorisk föda -> MEN DOCK kvarstår naturligtvis att ytterst viktigt är övriga livstilsmedicinska ”verktyg” som motion, biologisk korrekt andningsbeteende, prekognitiva och kognitiva strategier, psykosociala strategier, kvalitativt effektiv sömn, ta pauser, medbestämmande i livet och i övrigt! Mer info om hela verktygslådan kommer också snarast!

BvS 2018-04-27