Är binjureutmattning något verkligt som förklarar låg energi och trötthet?

2018-03-13 BvS-> Vill delge en – som jag ser viktig – klokhet från en läkare vid Harvard Medical School. Efter den översatta texten (av mig) så ger jag en del kommentarer i anslutning nedan.

28/2 2018, Marcelo Campos, MD
https://www.health.harvard.edu/blog/is-adrenal-fatigue-real-2018022813344?utm_source=delivra&utm_medium=email&utm_campaign=BF20180312-Energy&utm_id=844664&dlv-ga-memberid=35669425&mid=35669425&ml=844664

Låg energi och trötthet är bland de vanligaste skäl patienterna söka hjälp från en läkare. Trots att det är så vanligt, är det ofta utmanande för att komma med en diagnos, eftersom många medicinska problem kan orsaka trötthet. Läkare bedriver detektivarbete, för att få en medicinsk historia, gör en fysisk undersökning och ta blodprover. Resultaten ger ofta inga förklaringar. Det kan vara frustrerande för läkare och patienter när en entydig diagnos förblir svårfångade. En attraktiv teori, som kallas binjureutmattning – flera länkar betona exponering för binjurarna utmattning som en möjlig orsak av denna brist på energi.
Men är binjureutmattning en riktig sjukdom? Binjurarna är två små körtlar som sitter ovanpå njurarna och producerar flera hormoner, bland dem, kortisol. Under stress, producerar vi och frisätter korta ”skurar” av kortisol i blodet. Adrenal trötthetsteorin anser att långvarig exponering för stress kan dränera binjurarna något som leder till ett lågt kortisoltillstånd. Adrenal utarmning skulle orsaka hjärndimma, låg energi, nedstämd, salt och sött begär, yrsel och andra vaga symtom.

Många webbplatser beskriver hur att diagnostisera och behandla binjureutmattning. Dock erkänner föreningens endokrinologer och alla andra medicinska specialiteter inte detta (dessa metoder). Endokrinologer är kategoriska: ”inga vetenskapliga bevis finns som stödjer adrenal trötthet som ett sant medicinskt tillstånd”. Detta avbryter möjligheter till samarbete mellan konventionell och kompletterande medicin vilket stör och frustrerar en utveckling.

Den senaste granskning av 58 studiers slutsatsen att det inte finns någon vetenskaplig grund till att associera adrenal nedreglering som orsak till trötthet. Författarna rapportera studierna hade vissa begränsningar. I dessa studier ingick användande av många olika biologiska markörer och enkäter för att upptäcka binjureutmattning. Till exempel är salivkortisol en av de vanligaste beställda tester används för att göra en diagnos. Kortisol nivån, när kontrolleras fyra gånger under en 24-timmarsperiod, var det ingen skillnad mellan trötta och friska patienter i 61,5% av studierna. Granskningen väcker frågor kring vad bör få testas (blod, urin eller saliv), den bästa tiden, hur ofta, vad spänner anses normalt, och hur tillförlitliga tester är, för att nämna några. Sammanfattningsvis finns det inga formella kriterier för att definiera och diagnostisera binjureutmattning.

Men vad händer om jag har symptom av adrenal trötthet? Om du har trötthet, hjärndimma, bristande motivation, bland andra symtom, bör du först ha en grundlig utvärdering med en läkare. Anemi, sömnapné, autoimmuna sjukdomar, infektioner, andra hormonella funktionsnedsättningar, psykiska sjukdomar, hjärtat och lungproblem, och njure och leversjukdomar är bara några bland många medicinska tillstånd som kan orsaka liknande symptom. Om arbetsresultatet (workup) från din läkare eller sjuksköterska visar sig normala och du tror att kanske du har adrenal trötthet, skulle jag rekommendera att du överväga en grundläggande fråga: Varför skulle dina binjurar tömmas? Ta en ingående ”titt2 på vilka typer av stress kan påverka dig. För många är det hektiska moderna livet att skylla på.

Avsaknaden av en biologisk förklaring kan vara en besvikelse. För att göra saker värre, är det inte ovanligt för läkarna att säga ”det är inget fel med dig” eller ”här är alla i ditt huvud”. Den överväldigande mängden information på Internet som rekommenderar många typer av behandling orsakar ännu mer stress. Psykiska tillstånd, såsom depression eller ångest, kan ha symptom som liknar adrenal trötthet och de kan inte ”svarar bra” på antidepressiva och rådgivning. Och vissa patienter tror inte att en psykisk hälsobekymmer är den främsta orsaken till sina symtom och många vägrar läkemedel på grund av oro för deras biverkningar.

Så vad kan en person att göra? Navigera i detta hav av osäkerhet är inte en lätt uppgift. Symtom i samband med adrenal trötthet har troligen har flera orsaker. Täta uppföljningsbesök och ett starkt patient-läkare-partnerskap är avgörande faktorer för framgång. Alternativa och kompletterande kliniker har ofta bättre resultat, eftersom de avtalade tiderna tenderar att vara längre och de undersöker patienter utifrån och ”genom en mer holistisk lins”. Ett viktigt ord av försiktighet: vissa läkare ordinera kortisol analogier för att behandla binjureutmattning. Kortisol ersättning kan vara farlig även i små doser. Oavsiktliga konsekvenser kan inkludera osteoporos, diabetes, viktökning och hjärtsjukdom.

Oavsett vad vi kallar det, finns det miljontals människor som lider av liknande symtom och en personlig plan som innebär rådgivning, mediciner, kosttillskott, livsstilsförändring, bland annat skulle kunna fungera för många. Förbättring efter dessa program är långsam, och bevisningen är svag, men jag hoppas framsteg inom ingående och omfattande dataanalyser, genomik, och dess förhållande till miljön och microbiom, kan skapa möjligheter för hur man bättre hjälpa människor som lider av dessa sjukdomar. Adrenal trötthet teorin kanske passar som handen i handsken att förklara dina symtom, som för dig är mycket verklig. Men innan du köper dyra ”protokoll” över Internet för att behandla något vi inte ens vet om det existerar, ta en djupdykning och se över din livsstil. Sökvägen fram till att må bättre kan vara kortare (närmare) än du tror.

BvS-> Vetenskapskritik (motiverad) mot själva mätmetoder har hindrat en utveckling inom detta (och de flesta andra) områden. Eftersom vetenskapen bestämmer över kliniska riktlinjer så blir det ett dubbelt hinder för utveckling. Det finns olika sätt att hantera detta i alla vinner vägar (som jag beskriver på annat håll). Men detta inlägg pekar på behov att göra något när vetenskapen fastnat med skägget i brevlådan! Även om ” djupdykning och se över din livsstil” också är extremt komplext så är det faktiskt ända vägen MEN vi kan på olika sätt underlätta!

Jag kommer fram över att återuppta arbetet med manualen ”Patienten som utbildad, aktiv, resurs och medarbetare i sin egen rehabilitering” just med detta fokus (som i princip är en vidareutveckling av manualen i min avhandling 1986, ”MedBestämmande i Livet”)

När jag nu gör det så kommer jag att bjuda in intresserade att bli medarbetare (utifrån samma utgångspunkt följande Thales, http://stressmedcenter.com/vetenskap ) – alltså när vi alla utgår ifrån begränsad/fullständig kunskap så kan vi genom att kritiskt granska vårt eget och andras välformulerade tänkande/paradigm/kunskap/praktik/problemlösningar med ödmjukhet och respekt (för humandemokratiskt baserat) tänkande tillsammans bygga broar och göra vägarna framåt framkomliga!

Därför anser jag ovan inlägg från Marcello Compus förmedlar det paradigmskifte som mer och mer börjar skönjas!