Om barnets möjligheter till fria val

På samma sätt som barn inte kan välja föräldrar så är de, från början och första åren, hjälplösa och helt beroende av sin omgivning. Grundläggande värderingar/attityder/ .. byggs upp via internalisering direkt till äldre delar av vår hjärna (Limbiska systemet, alltså däggdjurshjärnan, som utvecklat under årmiljonerna och fortfarande är centralt för människors känslor/upplevelser/val/beslut). Denna internalisering är automatisk, icke medveten.  Barnet införlivar kunskaper/attityder/beteenden/”verktyg” .. från sin närmiljö som de sedan genom åren vidareutvecklar.

Här formas grunden i vår personlighet. Avgörande är här speciellt utveckling av anknytning och tillit till vårdhavare (Attachment och Basic trust, se René Spitzs och John Bowlbys arbeten) för utveckling av psykisk och fysisk hälsa. Grunden för personlighetsutveckling – till extremist, självmordsbombare eller kärleksfulla, humanistiska, demokratiska medmänniskor – sker alltså via internalisering och spegelneuronernas formande av barnet hjärna. Alltså ett resultat av barnets uppväxtförhållanden!

Men, tyvärr, när vi blir mer och mer vuxna så fungerar extern internalisering fortfarande ofta prioriterande. Genom den alltmer ökade och förrädiska flöden av manipulationerna, som vi utsätter oss för, så sker våra val ofta just via hjärntvättande manipulationer. De mest effektiva manipulationerna observerar vi inte utan vi kan tro (om vi överhuvudtaget tänker) vi fattar medvetna val.

Det sker omfattande, delvis hemlig, forskning just för att mer och mer profitintressen skall bli framgångsrika – på bekostnad oss övriga. Exempel: I USA skedde dock ett uppror när företag försökte manipulera 1-årigar att äta mer godis – med kända effekter för ökade kroniska sjukdomar och tidigare död! ADHD epidemin är också skapad av läkemedelsföretag. Effekter av utveckling av destruktiva livsstilsbeteenden utgör en global och individuell hälsokatastrof som regisseras av manipulationerna – något som ännu politiker inte inser eller vågar inse.

Vad kan vi göra? Högre utbildade är ofta, inte alltid, svårare att manipulera på detta sätt. Men högre utbildning är inte en garanti, som jag ser det. Däremot är utveckling av kritiskt tänkande i skolan för alla (!) ett sätt att skapa lika förutsättningar för alla.

Av ovan kanske också framgår att välja kön (diskuterar ej här genetiska avvikelser), ett, under år miljarder evolutionens, avgörande utvecklingskoncept (reproduktion/sex, omvårdnad/kärlek/attachment ..) är svårare att manipulera men lyckas uppenbarligen numra allt mer. Så låter man barnen välja själva kön så kan det vara som att lämna fältet fritt för slumpmässig påverkan av olika externa intressens fokus. Har ett barn då lärt sig kritiskt tänkande i skolan och har trygga uppväxtvillkor så har den större möjligheter att ”tänka” och bli mera oberoende av manipulationer och själva fatta ”egenkloka” beslut.

För att utveckla möjligheter att minska manipulativa påverkanseffekter och det inte skall bli en typ klassfråga, så gäller det att skolan för alla utgör grunden för sunt kritiskt tänkande och handlande.