Innovationer och utveckling av en ny effektivare vård

English text at http://biopsychosocialmedicine.com/projects/innovation-and-development-of-a-more-effective-care/

Här kommer att presenteras underflikar som grundar sig på en biopsykosocial stress/beteende medicinsk kunskapsutveckling och klinisk praktik från c 30 års vidareutveckling som varit alltför avvikande från ”mainstream” och därför inte tidigare presenterats efter den doktorsavhandling som metoden bygger på – eftersom ”tiden sannolikt inte varit mogen än”.

Innehållet fokuserar i olika flikar på vetenskapsteori, paradigm, metodologi/design, teknologi, system integrerad biopsykosocial medicinsk praktik där psykofysiologisk beteendemedicins utgjort brygga för dynamiska utredningar, interventioner där patientutbildning och vid behov coachning utgjort en viktig del.

Mer text kommer ….