Den ökat effektiva, välgrundade framtidens vård började i dag

På denna flik och framför allt underflikar avser jag samla och vidare utveckla hur jag ser på vårdensutveckling grundad på 30 årigt icke-traditionell vetenskapligt, kliniskt och personligt i termer av:

FÖRSLAG TILL EN STEGVIS, VÄLGRUNDAD RE-EVOLUTION AV LIVSSTILSRELATERAD BIOPSYKOSOCIAL MEDICINSK VÅRD  

Avsikten är att försöka integrera traditionella processer med den förändring av problemområden, den snabba ökningen av teknologin där samtidigt vetenskapsteori, metodologin, praktiska applikationer liksom pedagogiken/interaktiv kommunikation inte hänger med samtidigt som vi inte kan tappa senaste tusendens ”visheter” i den ofta profitbaserade teknologiska tsunami som överflödar oss … Omöjligt? Kanske! För komplext? Absolut, men hinner vi tänka efter före och inte fastna i internaliseringsraset (race men kanske också ras?) så kan vi tillsammans i Thales anda (http://stressmedcenter.com/vetenskap) integrera historien i nuet med framtida anteciperade möjligheter/innovationer …

Om det inte redan finns så behövs skapas ett omfattande nätverk som i alla vinner anda försöker finna kunskapsbaserade (human och artificiellt) praktiska utvecklingar där vi – som jag ser det – ser framtida vården som i princip ”patienten som utbildad (folkrörelserna med i processen) rimligen kompetent resurs och medaktör i sin egen rehab” MEN också inbyggt i våra utbildningsystem ”hur vi vidmakthåller biopsykosociala-kulturella hälsa och vid behov förstärker den – alltså prevention i termer av ”alla vinner” – utom naturligtvis farmakologiska profitintressen.

Bo von Schéele
Stress Medicine AB