Vår DNA predicerar in hälsoutveckling men väl …

Kort inledande info nedan – som mer i detalj följs upp av mig och gärna medarbetare
OBS nedan är automatiskt översatt!

https://neurosciencenews.com/genetics-health-15342/
Ditt DNA är inte ditt öde, eller en bra prediktor för din hälsa Sammanfattning: en ny studie rapporterar sjukdomar som cancer, Alzheimers sjukdom, och diabetes kan ha ett genetiskt bidrag på 5-10% högst.Source: University of Alberta

I de flesta fall, dina gener har mindre än fem procent att göra med din risk att utveckla en viss sjukdom, enligt ny forskning av University of Alberta forskare. I den största meta-analys som någonsin genomförts, forskare har undersökt två decennier av data från studier som undersöker sambandet mellan vanliga genmutationer, även känd som Single nukleotid polymorfismer (SNPs) (https://ghr.nlm.nih.gov/primer/genomicresearch/snp), och olika sjukdomar och tillstånd. Och resultaten visar att sambandet mellan de flesta mänskliga sjukdomar och genetik är skakig i bästa.

”Enkelt uttryckt, är DNA inte ditt öde, och SNPs är blind gånger för sjukdoms förutsägelse”, säger David Wishart, professor vid University of Albertas Institutionen för biologisk vetenskap och Institutionen för datavetenskap och medförfattare på studien. ”De allra flesta sjukdomar, inklusive många cancerformer, diabetes och Alzheimers sjukdom, har ett genetiskt bidrag på 5 till 10 procent i bästa fall.” Studien belyser också några anmärkningsvärda undantag, inklusive Crohns sjukdom, celiaki, och makuladegeneration, som har ett genetiskt bidrag på cirka 40 till 50 procent.

”Trots dessa sällsynta undantag, det blir allt tydligare att riskerna för att få de flesta sjukdomar uppstår från din ämnesomsättning, din miljö, din livsstil, eller din exponering för olika typer av näringsämnen, kemikalier, bakterier, eller virus,” förklarade Wishart.

Studien belyser också några anmärkningsvärda undantag, inklusive Crohns sjukdom, celiaki, och makuladegeneration, som har ett genetiskt bidrag på cirka 40 till 50 procent. Bilden är i det offentliga området. Wishart och hans forskning medarbetare tyder på att mäta metaboliter, kemikalier, proteiner, eller mikrobiomet ger en mycket mer exakt mått på människors sjukdomsrisk och är också mer exakt för diagnos. Resultaten flyger inför många moderna gentestning företag modeller, som tyder på att gentestning kan exakt förutsäga någons risk för sjukdom.

”Summan av kardemumman är att om du vill ha ett korrekt mått på din hälsa, din benägenhet för sjukdom eller vad du kan göra åt det, är det bättre att mäta dina metaboliter, din mikrober eller dina proteiner-inte dina gener,” La Wishart. ”Denna forskning belyser också behovet av att förstå vår miljö och säkerheten eller kvaliteten på vår mat, luft och vatten.”