Placebo som verktyg för förebyggande av ohälsa och egenvård

OBS nedan är ej färdig text (Se mer om placebo på www.biopsychosocialmedicine.com och www.stressmedcenter.com liksom www.stressmedicin.se!

Med placebo avses vanligen att ofta dramatiskt positiva förändringar sker vid svåra sjukdomar. Vidare att man tror att ett läkemedel skal bota en eller man tror att en person kan bota en – eller både ock! Se ett exempel http://stressmedcenter.com/projekt/om-placebo/placebo-case. Detta har missbrukats av läkemedelsforskning och nedgraderats till ”sockerpiller” och ”inbillning”. MEN alltmer flyttas fokus till ”psykofysiologiska processer som vi inte förstår fullt ut MEN som kan vara den största medicinska kraft överhuvudtaget givet vi kan (a) öka vår kunskap vilka mekanismer/processer det handlar om, (b) omsätta dem i användbara verktyg och (c) finner ut hur varje individ kan skräddarsy sin unika användning av verktygen!

Motsatsen är nocebo, som vi nu anar är lika viktigt att förstå eftersom det sannolikt är processer/mekanismer som ökar ohälsa och utveckling av sjukdomar och mentala, psykiatriska problem!

Min utgångspunkt är
1.       Det vi identifierar som placebo är processer som går så snabbt att de observeras – men det kan vara samma/liknande långsamma processer som påverkas oss på liknande sätt MEN att det kanske tar 2-3 år i stället för kort tid eller som i få fall få timmar. Alltså kan vi förmoda att de hälsorelaterade processer vi redan identifierat är en form av långsam placebo MEN där kanske just det (religionsoberoende) ”trosrelaterade” kraftiga tillskottet inte föreligger. Därför har jag utvecklat (vad jag känner till idag) en speciell hypnosmetod i avsikt att åstadkomma en kraftigare prekognitiv-kognitiv effekt.        

2.       Utifrån ovan att i princip den biopsykosociala medicinska verktygslådan troligen kan användas utifrån ovan ”tänk” med hypnostillägget.

3.       Men ovan räcker troligen inte, vi bör också tänkta i ”närvaro- och frånvaro av” liksom frekvens och intensitet (där ju mer och kraftigare kanske inte är det korrekta. Det betyder att vi bör involvera nocebo (alltså det som vi idag känner till är destruktivt inklusive aktivt bearbeta negativa psykologiska (prekognitiva och kognitiva) processer. Vidare kan vi använda biofeedback för att ”dosera” och ”effektivisera” de egeninsatser vi gör som relaterar till autonoma nervsystemets aktiviteter.

Ovan avser jag att presentera i början 2019 – mer info här kommer …