BeMästra Stress – Stressografi

Stressografi: SE & Bemästra Stress med Biofeedback

Flera bilder arbete-joggVAD:

Mätning och analys av din stressprofil, stresskänslighet och, vid behov, råd hur  du kan öka dina möjligheter att bemästra stress

——–

VARFÖR:

(a) för att få analys och förklaring genom en biologisk ”stressprövning”,
(b) för att se hur du själv kan påverka kritiska system,
(c) för att få åtgärds/träningsförslag vid behov och
(d) för att utveckla mer effektivt prestation och hälsa hand i hand
——–

HUR:

Genom att koppla upp dig till vår mätutrustning mäter vi hur sju olika parametrar påverkar dig under olika betingelser. Utifrån detta kan vi uttala oss om bl.a. din reaktivitet, återhämtning och stresstålighet.

——–

BAKGRUND: Våra mätningar har sitt ursprung inom tillämpad psykofysiologi och biofeedback samt stressmedicin som bygger på professor Bo von Schéele´s avhandling 1986 och kliniska arbeten. Vi gör psykofysiologiska, dynamiska (oblodiga) laboratoriemätningar av olika betingelser, bl.a. hur stressorer påverkar dig (reaktivitet) och hur du kan återhämta dig aktivt samt en speciell analys av ditt autonoma nervsystem som är kritiskt för stresstålighet

——–

PRIS: Enligt överenskommelse efter vi fått några svar på några relaterade frågor.

Mer info – info@stressmedicin.se